२०१ 65 th 65 औं कुन्मि National राष्ट्रिय शिक्षण उपकरण प्रदर्शनी

बधाई !! हाम्रो कम्पनी टोक भाग २०१ 65 TH 65 कुं N्ग राष्ट्रिय शिक्षण उपकरण प्रदर्शनी, धेरै धेरै घरेलू र ओभरसीया ग्राहकहरू हाम्रो जैविक, रसायनिक, भौतिक, प्रयोगात्मक उपकरणहरूमा रूचि राख्दै छन्।


पोष्ट समय: जुन २ 23-२०२०